Mark Wittmann

Mark Wittmann

Karatetrainer

Biographie:

  • Dipl. Iōkai Shiatsu-Praktiker
  • Trainer Shōtōkan Karatedō

  • seit 1991 Shōtōkan Karatedō u.a. unter Norio Kawasoe (SKIAF), Akio Nagai (SKID), Rikuta Koga (SKISF) sowie Fumitoshi Kanazawa und Shinji Tanaka (SKIF Japan)
  • seit 2013 Instruktor der Shotokan Karatedo International Austrian Federation (SKIAF)
  • 2017 Diplom 5. Dan der Shotokan Karatedo International Federation (SKIF)

  • 2010 – 2015 Shiatsu und Dō-In unter ­Kazunori Sasaki an der Iōkai Meridian Shiatsu® ­Schule ­Austria
  • 2015 Diplom der European Iōkai® ­Shiatsu Association